HjemVårt FartøyLedige stillingerNyheterKontakt
No items found.
Volstad Shipping,
Kvalitet og Ansvarlighet
siden 1953.

Volstad Shipping,
Kvalitet og Ansvarlighet
siden 1953.

Volstad Shipping eier og driver fabrikktråleren FT Volstad, som hovedsaklig fisker i norske farvann. Mesteparten av aktiviteten for skipet er trålfiske etter hvitfisk, men også rekefiske i perioder.

Volstad Shipping AS

Volstad Shipping eier og driver fabrikktråleren FT Volstad, hovedsaklig i norske farvann. Mesteparten av aktiviteten for skipet er trålfiske etter hvitfisk, men også rekefiske i perioder.

Tjenester

I tillegg til å operere vår egen tråler, tilbyr vi tjenester med utgangspunkt i lang erfaring innen fiskeri og offshore shipping.

Ta kontakt med operasjonssjef Bjørn Inge Furuli for mer utfyllende informasjon om blant annet disse tjenestene:

Interne Revisjoner

Vi kan ta på oss Interne Revisjoner både på skip, rederikontor og eventuelle andre som revideres i henhold til ISM koden, ISPS koden og MLC koden. Vi kan også bidra i andre revisjoner etter avtale.

ISM-kode/Styringssystem

Vi er opptatt av at det vi gjør skal være dekkende for alle pålagte krav. Vår tjeneste vil derfor kunne inkludere oppbygging, implementering og daglig oppfølging av styringssystemet, enten fullt og helt, eller som utpekt person for andre rederi.

Forelesninger

Gjesteforelesninger for utdanningsinstitusjoner.

Rekruttering

Vi bidrar i rekrutteringsprosesser for å sikre at du finner rett person til rett stilling til riktig tid. Ta kontakt for en diskusjon

Tekniske tjenester

Volstad planlegger og følger opp vedlikeholdsarbeid, verkstedopphold og relaterte innkjøp. Teknisk avdeling kan også bidra med frittstående innkjøpstjenester.

Fiskesalg

Assistanse med salg av fisk. Ta kontakt.

FT Volstad

Volstad ble bygget ved Tersan i Tyrkia, og ble levert i juni 2013. Skipet driver hovedsaklig tråling etter hvitfisk og reker, og har 21 personer på hvert skift i 1:1 rotasjon.

Mer om fartøyet

Vår historie

Selskapet ble etablert som Partsrederiet Volstad i 1953.Siden den gang har selskapet drevet fiske med garn, line, ringnot og trål, både etter reker og hvitfisk.

Volstad Shipping har lang erfaring med sikker og miljøvennlig operasjon av skip, også i arktiske farvann. I perioden fra 2013 til 2020 var rederiet involvert i offshore shipping som reder og operatør. Fra 2017 til 2020 var rederiet i tillegg involvert som ISM manager for 2 skip innen forskning og media produksjon. Disse skipene hadde yachtstandard. Denne erfaringen gjør det mulig for oss å sikre de beste teknologiske og miljømessige løsningene i markedet. Selskapet opererer for tiden 1 Fabrikktråler, FT Volstad. Selskapet var det første i Norge til å samle 3 kvoter for torsk, hyse og sei på en kjøl.