Covid-19

På grunn av koronautbruddet velger Volstad å stenge kontorlokalene sine inntil videre fra 12.mars 2020, og de ansatte jobber alle fra hjemmekontor.
Telefoner og mail blir besvart som vanlig.

Oppdatering:
Situasjonen vurderes pr 18.mai 2020 til at med ekstra fokus på smittevern og håndhygiene, vil det være begrenset risiko ved å gå tilbake til å igjen arbeide fra kontorlokalene på arbeidsplassen.
Hjemmekontor vil nå bli brukt ved behov, for ansatte i karantene eller med Covid-19 symptomer.