GDPR - General Data Protection Regulation (Personvernforordningen)

Due to new regulations entering into force, Volstad Shipping and all related companies will only handle job applications through our web database.
E-mail or paper applications will no longer be processed.

På grunn av nytt regelverk, vil ikke Volstad Shipping eller relaterte selskaper, behandle e-mail søknader eller papirsøknader. Alle søknader må legges inn på vår jobbsøkerportal.

www.volstad.no/career