Volstad Shipping har avtalt solgt 3 skip

Rederiet har inngått avtale om salg av Volstad Viking, Volstad Supplier og Volstad Princess.