Sa ja til IA-avtale

Volstad Shipping AS og datterselskapet Volstad Crewing signerte 19.mars 2014 papirene med NAV Arbeidslivssenter som gjør bedriften til en IA-bedrift.

 

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

 

Volstad Shipping valgte å tegne IA-avtalen under offiserseminaret de arrangerte i forrige uke. Der ble det orientert om hvilke forpliktelser og rettigheter en får ved å inngå en IA-avtale. Planen er at IA-avtalen skal implementeres i HMS-planen i rederiet i løpet av 2014.

 

- Vi ser nå en trend at stadig flere rederi ser fordelene med å inngå IA-avtale. Gjennom IA-avtalen viser rederiene at de tar samfunnsansvaret på alvor, sier Magne Ove Dimmestøl, som er rådgiver ved Arbeidslivssenteret og har maritim næring som spesialområde.

 

Crewing manager i Volstad Shipping, Bjørn Inge Furuli, uttaler at han ikke kan se noen negative følger av å bli IA bedrift, men at det er mange positive følger, slik som:

  • Fast rådgiver som kjenner utfordringene i shipping relatert til helseattest, skiftordninger mm. Dette vil jeg si er en kjempefordel. Det er svært gunstig å ha en fast rådgiver en kan kontakte når en står fast i vanskelige spørsmål. Det er tidkrevende og forholde seg til nye saksbehandlere hele tiden. Det er tilfeldig hvem som svarer når en ikke er IA bedrift, i tillegg til at man ofte ikke treffer noen med riktig kompetanse når man først får svar.

  • Hjelp til å gå etter prosessene våre rundt sykemeldingsoppfølging, slik at vi er sikre på at riktig oppfølging skjer til riktig tid.

  • De tillitsvalgte vil involveres i større grad i HMS-arbeidet, både gjennom dialog med NAV sin kontaktperson og gjennom rederiets helsekomite.

- Vi ønsker Volstad Shipping og Volstad Crewing velkomne som nye IA-bedrifter og ser frem til et godt samarbeid til det beste for rederi, mannskap og NAV, sier rådgiver Dimmestøl.