Volstad Shipping i gang med bygging av nytt offshorefartøy

Volstad Shipping AS signerte i fjor en avtale med Tersan i Tyrkia om bygging av et nytt konstruksjonsfartøy av Skipsteknisk design. Finansiering og alle garantier er nå på plass, og kontrakten er dermed effektiv.

 

Selv om selve byggingen denne gangen vil foregå i utlandet, får kontrakten stor betydning for en rekke norske leverandører. Om lag 50 % av kontraktsverdien er på norskprodusert utstyr og tjenester.

Fartøyet er en helt ny utgave av ST-259 og har hoveddimensjoner 128 x 25m. Med tilleggsbenevnelsen «Arctic» ligger det at skipet er spesielt designet for nordområdene med høy isklasse, ROV-moonpooler og avisningsanlegg. For øvrig vil den bli utrustet med en 300t offshorekran, 120 manns innredning og et trippel redundant propulsjonssystem.

Levering skal finne sted 4. kvartal 2015.

 

 

 

Volstad Shipping has started the construction of a new offshore vessel

Volstad Shipping AS signed a contract last year with Turkish shipyard Tersan regarding the building of a new Construction Vessel of Skipsteknisk design. The financing is now in place and the contract is in effect

Although the construction of the Vessel will take place abroad, the contract will be of great value to many Norwegian suppliers. Approximately 50% of the contract value is related to Norwegian equipment and services.

The new Vessel is a completely new version of the ST-259 design. Its main dimensions are 128 x 25m. Through its designation “Arctic”, it is obvious that the Vessel is specially designed for operations in arctic waters, with significant ice class, ROV moonpools and de-icing. The vessel is further fitted with a 300t offshore crane, 120 pax accommodation and triple redundant propulsion systems.

Time of delivery is set to Q4/2015.